Miljøutvalg - vil du engasjere deg?

Styret inviterer engasjerte beboere til å bidra i miljøutvalgene. Det finnes et miljøutvalg for hver blokk / boligenhet.
Kanskje din blokk trenger deg, og dine idéer? Ta kontakt.

Logon