Generalforsamling 18 april 2018

Protokoll generalforsamling Protokoll(er)_fra_generalforsamling_2018,_18_april.pdf

Vedtekter - Strimmelen Borettslag

Vedtekter: Vedtekter_av_20180129.doc.docx

Husordensregler

Miljøutvalg

Miljøutvalg: Miljøutvalg_-_Strimmelen.pdf

Husdyr i borettslaget

Husdyr i borettslaget: Husdyr_i_Strimmelen_Borettslag.pdf

Styregodkjenning av ny andelseier

Ved salg, eller annen overtagelse av bolig, er kjøper ansvarlig for å sende dette skjema til borettslagets styre. Kjøper har ikke rett til å ta i bruk bolig før ny andelseier er godkjent. Det er også viktig å notere seg at fakturering fra BOB først kan aktiveres etter mottatt signert skjema fra styret.

Skjema for styregodkjenning av ny andelseier Søknad_om_styregodkjenning.pdf

Bruksoverlating

Det tillates ikke generell utleie/ airbnb e.l. i borettslag.

Når det søkes om bruksoverlating (fremleie/ utleie) forutsettes det at andelseier må ha bodd i leiligheten i minst ett av de to siste årene.

Bruksoverlating kan maks tillates i tre år og tillates kun etter spesielle kriterier (arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungsveiende grunner)

Se mer informasjon om bruksoverlating i vedtektenes punkt. "4-2 bruksoverlating"

 Søknadsskjema, bruksoverlating: Soknad_om_bruksoverlating_utleie_av_hele_boligen.pdf

Tilstandsvudering, inkl. presentasjon.

Tilstandsvurdering og presentasjon fra foredrag, oktober 12: Tilstandsvurdering_og_presentasjon_fra_foredrag,_Strimmelen_borettslag_okt_12.pdf

Logon