Strimmelen 24 - 46

Photo
St.Hans.
Photo
Sol og regn på samme tid

Landås ble bygget ut i 50-60 årene i en tid med knapphet på boliger. Arkitekt Halfdan B. Grieg vant arkitektkonkurransen for Strimmelen Borettslag. De gamle gårdshusene som lå ved nord-enden av B-blokken ble revet og B-blokken var ferdig til innflytting 1958. Borettslaget ble også tildelt premie fra Det Nyttige Selskap for God Arkitektur, og plaketten står muret inn i veggen ved Fritidssenteret. Altanene ble utbygget og ferdig i juli 1997.

Etterkrigsbarna var mange. Det ble trangt om plass på skolene, så i selskapslokalene var det skolepaviljong under Landås skole. Et stadig tilbakevendende emne på styremøtene i den tiden var støy fra alle barna som spilte fotball til langt på kveld. Innskuddene i 1958 var 7.500 kroner for leilighetene i 1. etasje og 8000 kroner for leilighetene i 2. og 3. etasje, og en vanlig årsinntekt var på ca. 11.-12.000 kroner. Husleien var 123 og 128 kroner per måned i henholdsvis 1. og 2. og 3. etasje. Blokken består av 72 leiligheter.

Photo

Informasjon til beboere i B-Blokken

Referat fra beboermøter: Referat_beboermøte_2012.pdf

Logon